(Z,Z)-tributyl(octadeca-9,12-dienoyloxy)stannaan | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 8/8/2020 om: 5:49 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(Z,Z)-Tributyl(Octadeca-9,12-Dienoyloxy)Stannaan

Stofgegevens

 
Stofnaam
(Z,Z)-tributyl(octadeca-9,12-dienoyloxy)stannaan
Engelse naam
(Z,Z)-tributyl(octadeca-9,12-dienoyloxy)stannane
CAS-nummer
79403-36-4
EG-nummer
279-149-0
tributyltin verbindingen

Let op!

Geprint op: 8/8/2020 om: 5:49 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
tributyltin verbindingen
Specifieke naam op ZZS tributyltin verbindingen
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege KRW Prioritair gevaarlijke stoffen KRW lijst
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
tributyltin verbindingen
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
KRW prioritaire stoffen
tributyltin verbindingen
Specifieke naam op KRW tributyltinverbindingen
Geplaatst als Prioritair gevaarlijke stof
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
tributyltin verbindingen
Specifieke naam op REACH bijlage XVII organische tinverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 20. organische tinverbindingen

Toelichtende voetnoten

1:

Volgens de CLP worden niet alle tributyltinverbindingen als ZZS aangemerkt maar volgens de KRW wel.

1:

Met inbegrip van tributyltin-kation (CAS 36643-28-4).

Let op!

Geprint op: 8/8/2020 om: 5:49 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 8/8/2020 om: 5:49 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 8/8/2020 om: 5:49 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
tributyltin verbindingen
Specifieke naam CMR tributyltinverbindingen, met uitzondering van de elders in deze bijlage met name genoemde
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten