DDE, 4,4'-isomeer | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:29 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

DDE, 4,4'-Isomeer

Stofgegevens

 
Stofnaam
DDE, 4,4'-isomeer
Engelse naam
2,2-bis(p-chlorophenyl)-1,1-dichloroethylene
CAS-nummer
72-55-9
EG-nummer
200-784-6
Aquo-code
44DDE
SIKB-id
216
Synoniem
4,4'-dichloordifenyldichlooretheen
dichloordifenyldichloorethyleen
Molecuulformule
C14-H8-Cl4
SMILES
C(=C(Cl)Cl)(c1ccc(Cl)cc1)c2ccc(Cl)cc2
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van DDE, 4,4
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Biociden
Chemische stofgroep
organochloorverbindingen

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:29 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:29 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm DDE, 4,4'-isomeer
(72-55-9)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 3,82
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 0,4 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 0,4 ng/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 1 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,01 µg/kg
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 1,35E-05 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Deze indicatieve luchtnorm is afgeleid met een methode die op dit moment niet meer wordt gehanteerd. Bij overschrijdingen van de normwaarden kunt u via de helpdesk contact opnemen met het RIVM om de status van de normwaarde te checken. Het RIVM kan op verzoek van het bevoegd gezag een actueel (Indicatief) MTR afleiden. Het RIVM werkt aan verbetering van deze indicatieve normen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:29 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:29 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten