1,4-dichloorbenzeen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 11:09 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,4-Dichloorbenzeen

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,4-dichloorbenzeen
Engelse naam
1,4-dichlorobenzene
CAS-nummer
106-46-7
EG-nummer
203-400-5
Aquo-code
14DClBen
SIKB-id
54
Synoniem
p dichloor-benzeen
1,4-dichloor-benzeen
Molecuulformule
C6-H4-Cl2
SMILES
Clc1ccc(Cl)cc1
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 1,4-dichloorbenzeen
Functionele stofgroep
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
chloorbenzenen
dichloorbenzenen som

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 11:09 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
1,4-dichloorbenzeen
(106-46-7)

(behoort tot dichloorbenzenen som )
Stofklasse voor luchtemissies gO.2
Grensmassastroom 500 g/uur
Emissiegrenswaarde 50 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 11:09 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,4-dichloorbenzeen
(106-46-7)

(behoort tot dichloorbenzenen som )
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 1,71
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 6 mg/kg
Milieu Sediment Sediment VR (droge stof) 0,004 mg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,004 mg/kg
Milieu Lucht Lucht MTR 670 µg/m3
Milieu Lucht Lucht VR 6,7 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 12 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 60 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer Aanduiding H
 

Toelichtende voetnoot

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

59:

Verwaarloosbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

78:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

79:

Verwaarloosbaar risiconiveau

10:

tijdgewogen gemiddelde

11:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 11:09 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 11:09 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten