3,4,5-trichlooraniline | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 8/6/2020 om: 3:54 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

3,4,5-Trichlooraniline

Stofgegevens

 
Stofnaam
3,4,5-trichlooraniline
Stofafkorting
345-TCA
Engelse naam
3,4,5-trichlooraniline
CAS-nummer
634-91-3
EG-nummer
211-218-2
Aquo-code
345TClAn
SIKB-id
176
Molecuulformule
C6-H4-Cl3-N
SMILES
c1(c(cc(N)cc1Cl)Cl)Cl
Chemische stofgroep
chlooranilines
trichlooranilines som

Let op!

Geprint op: 8/6/2020 om: 3:54 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 8/6/2020 om: 3:54 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 3,4,5-trichlooraniline (345-TCA)
(634-91-3)

(behoort tot trichlooranilines som )
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 2,15
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 6 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 6 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (totaal) (afgeleid van MTR) 0,06 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 420 µg/kg
Milieu Sediment Sediment VR (droge stof) 4,2 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 4,2 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,06 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

48:

Verwaarloosbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

59:

Verwaarloosbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 8/6/2020 om: 3:54 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 8/6/2020 om: 3:54 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten