trichlooranilines som | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 8/8/2020 om: 4:52 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Trichlooranilines Som

Stofgegevens

 
Stofnaam
trichlooranilines som
Engelse naam
trichloroanilines
Chemische stofgroep
chlooranilines
2,3,4-trichlooraniline
2,4,5-trichlooraniline
2,4,6-trichlooraniline
2,3,5-trichlooraniline
3,4,5-trichlooraniline

Let op!

Geprint op: 8/8/2020 om: 4:52 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 8/8/2020 om: 4:52 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm trichlooranilines som
Milieu Grond Grond indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (droge stof) 10 mg/kg
Milieu Grondwater Grondwater indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (opgelost) 10 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

1:

De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit betekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van een strengere rapportagegrens mag ook, mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het beoordelen van het meetresultaat < rapportagegrens AS3000 mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert (zonder< teken), moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de vereiste rapportagegrens AS3000.

Let op!

Geprint op: 8/8/2020 om: 4:52 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 8/8/2020 om: 4:52 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten