trichlooranilines som | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:10 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Trichlooranilines Som

Stofgegevens

 
Stofnaam
trichlooranilines som
Engelse naam
trichloroanilines
Chemische stofgroep
chlooranilines
2,3,4-trichlooraniline
2,4,5-trichlooraniline
2,4,6-trichlooraniline
2,3,5-trichlooraniline
3,4,5-trichlooraniline

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:10 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:10 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm trichlooranilines som 2,3,4-trichlooraniline (2,3,4-TCA)
(634-67-3)

(behoort tot trichlooranilines som
2,3,5-trichlooraniline (2,3,5-TCA)
(18487-39-3)

(behoort tot trichlooranilines som
2,4,5-trichlooraniline (2,4,5-TCA)
(636-30-6)

(behoort tot trichlooranilines som
2,4,6-trichlooraniline (2,4,6-TCA)
(634-93-5)

(behoort tot trichlooranilines som
3,4,5-trichlooraniline (345-TCA)
(634-91-3)

(behoort tot trichlooranilines som
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 6 µg/l 6 µg/l 6 µg/l 6 µg/l 6 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 6 µg/l 6 µg/l 6 µg/l 6 µg/l 6 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 420 µg/kg 420 µg/kg 420 µg/kg 420 µg/kg 420 µg/kg
Milieu Grond Grond indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (droge stof) 10 mg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 4,2 µg/kg 4,2 µg/kg 4,2 µg/kg 4,2 µg/kg 4,2 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,06 µg/l 0,06 µg/l 0,06 µg/l 0,06 µg/l 0,06 µg/l
Milieu Grondwater Grondwater indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (opgelost) 10 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit betekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van een strengere rapportagegrens mag ook, mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het beoordelen van het meetresultaat < rapportagegrens AS3000 mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert (zonder< teken), moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de vereiste rapportagegrens AS3000.

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:10 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 6:10 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten