5-chloor-2-nitroaniline | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 8:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

5-Chloor-2-Nitroaniline

Stofgegevens

 
Stofnaam
5-chloor-2-nitroaniline
Stofafkorting
5-C-2-NA
Engelse naam
5-chloro-2-nitroaniline
CAS-nummer
1635-61-6
EG-nummer
216-661-5
Aquo-code
5Cl2NO2An
SIKB-id
3098
Synoniem
2-nitro-5-chlooraniline
monochloornitroaniline
Molecuulformule
C6H5ClN2O2
SMILES
Nc1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
Chemische stofgroep
chloornitroanilines
CHLOORNITROANILINEN

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 8:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 8:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 5-chloor-2-nitroaniline
(1635-61-6)

(behoort tot CHLOORNITROANILINEN)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 1,4
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 3 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 3 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (totaal) (afgeleid van MTR) 0,03 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 40 µg/kg
Milieu Sediment Sediment VR (droge stof) 0,4 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,4 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,03 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

48:

Verwaarloosbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

59:

Verwaarloosbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 8:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 8:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten