3-chloor-2-nitroaniline Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 01:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

3-chloor-2-nitroaniline

 

Stofgegevens

CAS-nummer
59483-54-4
EG-nummer
261-782-9
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Stofafkorting
3-C-2-NA
Engelse naam
3-chloro-2-nitroaniline
Synoniem
monochloornitroaniline
Aquo-code
3Cl2NO2An
SIKB-id
3034
Molecuulformule
C6-H5-Cl-N2-O2
SMILES
NC1=C(C(Cl)=CC=C1)[N+]([O-])=O
Chemische stofgroep
chloornitroanilines
CHLOORNITROANILINEN

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 01:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 01:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 3-chloor-2-nitroaniline (3-C-2-NA)
(59483-54-4)

(behoort tot CHLOORNITROANILINEN)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof)
1,4
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost)
3 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal)
3 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof)
40 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof)
0,4 µg/kg

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 01:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
CHLOORNITROANILINEN
UN-nummer 2237
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHLOORNITROANILINEN
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

Er is 1 stof in uw selectie zonder ADR-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een ADR-vermelding heeft.

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
CHLOORNITROANILINEN
UN-nummer 2237
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHLOORNITROANILINEN
GEVI-code 60
Stofindeling weg en spoor SNR
Stofindeling water SNR

Voetnoten

Er is 1 stof in uw selectie zonder Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding heeft.