2-chloor-4-nitroaniline | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 12:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-Chloor-4-Nitroaniline

Stofgegevens

 
Stofnaam
2-chloor-4-nitroaniline
Stofafkorting
2-C-4-NA
Engelse naam
2-chloro-4-nitroaniline
CAS-nummer
121-87-9
EG-nummer
204-502-2
Aquo-code
2Cl4NO2An
SIKB-id
2982
Synoniem
monochloornitroaniline
Molecuulformule
C6-H5-Cl-N2-O2
SMILES
N(=O)(=O)c1ccc(N)c(Cl)c1
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 2-chloor-4-nitroaniline
Chemische stofgroep
chloornitroanilines
CHLOORNITROANILINEN

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 12:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 12:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2-chloor-4-nitroaniline (2-C-4-NA)
(121-87-9)

(behoort tot CHLOORNITROANILINEN )
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 1,4
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 3 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 3 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (totaal) (afgeleid van MTR) 0,03 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 40 µg/kg
Milieu Sediment Sediment VR (droge stof) 0,4 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,4 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,03 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

48:

Verwaarloosbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

59:

Verwaarloosbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 12:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
CHLOORNITROANILINEN
UN-nummer 2237
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHLOORNITROANILINEN
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC08 LP02 P002 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

giftige stoffen
giftige stoffen
giftige of zwak giftige stof.

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 12:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten