2-chloor-4-nitroaniline | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 22:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-Chloor-4-Nitroaniline

Stofgegevens

 
Stofnaam
2-chloor-4-nitroaniline
Stofafkorting
2-C-4-NA
Engelse naam
2-chloro-4-nitroaniline
CAS-nummer
121-87-9
EG-nummer
204-502-2
Aquo-code
2Cl4NO2An
SIKB-id
2982
Synoniem
monochloornitroaniline
Molecuulformule
C6-H5-Cl-N2-O2
SMILES
N(=O)(=O)c1ccc(N)c(Cl)c1
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 2-chloor-4-nitroaniline
Chemische stofgroep
chloornitroanilines
CHLOORNITROANILINEN

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 22:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 22:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2-chloor-4-nitroaniline
(121-87-9)

(behoort tot CHLOORNITROANILINEN)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 1,4
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 3 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 3 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (totaal) (afgeleid van MTR) 0,03 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 40 µg/kg
Milieu Sediment Sediment VR (droge stof) 0,4 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,4 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,03 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

48:

Verwaarloosbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

59:

Verwaarloosbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 22:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 22:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten