1,3-dichloorbenzeen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/22/2020 om: 7:24 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,3-Dichloorbenzeen

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,3-dichloorbenzeen
Engelse naam
1,3-dichlorobenzene
CAS-nummer
541-73-1
EG-nummer
208-792-1
Aquo-code
13DClBen
SIKB-id
47
Molecuulformule
C6-H4-Cl2
SMILES
Clc1cccc(Cl)c1
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 1,3-dichloorbenzeen
Chemische stofgroep
chloorbenzenen
dichloorbenzenen som

Let op!

Geprint op: 9/22/2020 om: 7:24 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/22/2020 om: 7:24 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,3-dichloorbenzeen
(541-73-1)

(behoort tot dichloorbenzenen som )
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 1,71
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 6 mg/kg
Milieu Sediment Sediment VR (droge stof) 0,004 mg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,004 mg/kg
Milieu Lucht Lucht MTR 670 µg/m3
Milieu Lucht Lucht VR 6,7 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

59:

Verwaarloosbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

78:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

79:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/22/2020 om: 7:24 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/22/2020 om: 7:24 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten