1,3-dichloorbenzeen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 21:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,3-Dichloorbenzeen

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,3-dichloorbenzeen
Engelse naam
1,3-dichlorobenzene
CAS-nummer
541-73-1
EG-nummer
208-792-1
Aquo-code
13DClBen
SIKB-id
47
Molecuulformule
C6-H4-Cl2
SMILES
Clc1cccc(Cl)c1
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 1,3-dichloorbenzeen
Chemische stofgroep
chloorbenzenen
dichloorbenzenen som

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 21:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 21:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,3-dichloorbenzeen
(541-73-1)

(behoort tot dichloorbenzenen som)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 1,71
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 6 mg/kg
Milieu Sediment Sediment VR (droge stof) 0,004 mg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,004 mg/kg
Milieu Lucht Lucht MTR 670 µg/m3
Milieu Lucht Lucht VR 6,7 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

59:

Verwaarloosbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

78:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

79:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 21:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 21:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten