aminen of polyaminen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-5-2024 om: 05:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

aminen of polyaminen

 
Stofgegevens
Stofnaam aminen of polyaminen
UN-nummer 2733
2733
2733
2734
2734
2735
2735
2735
3259
3259
3259
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
sec-butylamine

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 20-5-2024 om: 05:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 20-5-2024 om: 05:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm sec-butylamine
(13952-84-6)

(behoort tot aminen of polyaminen)
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 2 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 20 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 1.000 mg/m3

Toelichtende voetnoot

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-5-2024 om: 05:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
aminen of polyaminen aminen of polyaminen aminen of polyaminen aminen of polyaminen aminen of polyaminen aminen of polyaminen aminen of polyaminen aminen of polyaminen aminen of polyaminen aminen of polyaminen aminen of polyaminen
UN-nummer 2733
2733
2733
3259
3259
3259
2734
2734
2735
2735
2735
Benaming en beschrijving 3.1.2 AMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G.
AMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G.
AMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G.
AMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G.
AMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G.
AMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G.
AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G. of POLYAMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G.
AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G. of POLYAMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G.
AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G.
AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G.
AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G.
Klasse 2.2 3 3 3 8 8 8 8 8 8 8 8
Classificatiecode 2.2 FC
FC
FC
C8
C8
C8
CF1
CF1
C7
C7
C7
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
III
I
II
III
I
II
I
II
III
Etiketten 5.2.2 3+8 3+8 3+8 8 8 8 3+8 3+8 8 8 8
Bijzondere bepalingen 3.3 274 544 274 544 274 544 274 274 274 274 274 274 274 274
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
1 L
5 L
0
1 kg
5 kg
0
1 L
0
1 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E2
E1
E0
E2
E1
E0
E2
E0
E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
P001 IBC02
P001 IBC03 R001
P002 IBC07
P002 IBC08
P002 IBC08 LP02 R001
P001
P001 IBC02
P001
P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP7 MP17
MP19
MP19
MP18
MP10
MP10
MP8 MP17
MP15
MP8 MP17
MP15
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T14
T11
T7
T6
T3
T1
T14
T11
T14
T11
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1 TP27 TP1 TP27 TP1 TP28 TP33 TP33 TP33 TP2 TP27 TP2 TP27 TP2 TP27 TP1 TP27 TP1 TP28
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10CH
L4BH
L4BN
L10BH S10AN
L4BN SGAN
L4BN SGAV
L10BH
L4BN
L10BH
L4BN
L4BN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE21 TU14
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
FL
FL
AT
AT
AT
FL
FL
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/E)
2 (D/E)
3 (D/E)
1 (E)
2 (E)
3 (E)
1 (D/E)
2 (D/E)
1 (E)
2 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
V10
V11
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
S2 S20
S2
S20
S2 S14
S2
S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 338 338 38 88 80 80 883 83 88 80 80

Voetnoten

Brandbare vloeistoffen
Brandbare vloeistoffen
Brandbare vloeistoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
UN 1032 Dimethylamine, watervrij, UN 1036 ethylamine, watervrij, UN 1061 methylamine, watervrij, en UN 1083 trimethylamine, watervrij, zijn gassen van klasse 2.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
UN 1032 Dimethylamine, watervrij, UN 1036 ethylamine, watervrij, UN 1061 methylamine, watervrij, en UN 1083 trimethylamine, watervrij, zijn gassen van klasse 2.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
UN 1032 Dimethylamine, watervrij, UN 1036 ethylamine, watervrij, UN 1061 methylamine, watervrij, en UN 1083 trimethylamine, watervrij, zijn gassen van klasse 2.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 4 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 4 bar of minder aanvaardbaar is.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 4 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 4 bar of minder aanvaardbaar is.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 2,65 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 2,65 bar of minder aanvaardbaar is.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 4 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 4 bar of minder aanvaardbaar is.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 4 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 4 bar of minder aanvaardbaar is.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 4 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 4 bar of minder aanvaardbaar is.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 4 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 4 bar of minder aanvaardbaar is.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 2,65 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 2,65 bar of minder aanvaardbaar is.
deze zijde boven
zeer brandbare vloeistof, bijtend.
zeer brandbare vloeistof, bijtend.
brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen), zwak bijtend of voor zelfverhitting vatbare vloeistof, bijtend.
sterk bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.
sterk bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen).
bijtende of zwak bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen).
sterk bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
aminen of polyaminen aminen of polyaminen aminen of polyaminen aminen of polyaminen aminen of polyaminen aminen of polyaminen aminen of polyaminen aminen of polyaminen aminen of polyaminen aminen of polyaminen aminen of polyaminen
UN-nummer 2733
2733
2733
3259
3259
3259
2734
2734
2735
2735
2735
Benaming en beschrijving 3.1.2 AMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G.
AMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G.
AMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G.
AMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G.
AMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G.
AMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G.
AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G. of POLYAMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G.
AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G. of POLYAMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G.
AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G.
AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G.
AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G.
GEVI-code 338 338 38 88 80 80 883 83 88 80 80
Stofindeling weg en spoor LF2/LT* LF2/LT* LF1 SNR SNR SNR LF1 LF1 LT* LT* LT*
Stofindeling water LF1/LT* (-1) LF1/LT* (-1) NR SNR SNR SNR NR NR LT* (-1) LT* (-1) LT* (-1)

Voetnoten

zeer brandbare vloeistof, bijtend
zeer brandbare vloeistof, bijtend
brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen), zwak bijtend of voor zelfverhitting vatbare vloeistof, bijtend
sterk bijtende stof
bijtende of zwak bijtende stof
bijtende of zwak bijtende stof
sterk bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen)
bijtende of zwak bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen)
sterk bijtende stof
bijtende of zwak bijtende stof
bijtende of zwak bijtende stof
Brandbare vloeistof klasse 2 / Giftige vloeistof, geen subcategorie
Brandbare vloeistof klasse 2 / Giftige vloeistof, geen subcategorie
Brandbare vloeistof klasse 1
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Brandbare vloeistof klasse 1
Brandbare vloeistof klasse 1
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Brandbare vloeistof klasse 1 / Giftige vloeistof, geen subcategorie. Stof lost op in water en mag daarom als een stof van een minder gevaarlijke categorie beschouwd worden
Brandbare vloeistof klasse 1 / Giftige vloeistof, geen subcategorie. Stof lost op in water en mag daarom als een stof van een minder gevaarlijke categorie beschouwd worden
Niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Giftige vloeistof, geen subcategorie. Stof lost op in water en mag daarom als een stof van een minder gevaarlijke categorie beschouwd worden
Giftige vloeistof, geen subcategorie. Stof lost op in water en mag daarom als een stof van een minder gevaarlijke categorie beschouwd worden
Giftige vloeistof, geen subcategorie. Stof lost op in water en mag daarom als een stof van een minder gevaarlijke categorie beschouwd worden
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten