aminen of polyaminen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 12:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Aminen Of Polyaminen

Stofgegevens

 
Stofnaam
aminen of polyaminen
UN-nummer
2733; 2733; 2733; 2734; 2734; 2735; 2735; 2735; 3259; 3259; 3259
Functionele stofgroep
Lijst ADR
sec-butylamine

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 12:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 12:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 12:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
aminen of polyaminen aminen of polyaminen aminen of polyaminen aminen of polyaminen aminen of polyaminen aminen of polyaminen aminen of polyaminen aminen of polyaminen aminen of polyaminen aminen of polyaminen aminen of polyaminen
UN-nummer 2733
2733
2733
3259
3259
3259
2734
2734
2735
2735
2735
Benaming en beschrijving 3.1.2 AMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G.
AMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G.
AMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G.
AMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G.
AMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G.
AMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G.
AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G. of POLYAMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G.
AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G. of POLYAMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G.
AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G.
AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G.
AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G.
Klasse 2.2 3
3
3
8
8
8
8
8
8
8
8
Classificatiecode 2.2 FC
FC
FC
C8
C8
C8
CF1
CF1
C7
C7
C7
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
III
I
II
III
I
II
I
II
III
Etiketten 5.2.2 3+8 3+8 3+8 8 8 8 3+8 3+8 8 8 8
Bijzondere bepalingen 3.3 274 544
274 544
274 544
274
274
274
274
274
274
274
274
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
1 L
5 L
0
1 kg
5 kg
0
1 L
0
1 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E2
E1
E0
E2
E1
E0
E2
E0
E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
IBC02 P001
IBC03 P001 R001
IBC07 P002
IBC08 P002
IBC08 LP02 P002 R001
P001
IBC02 P001
P001
IBC02 P001
IBC03 LP01 P001 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP7 MP17
MP19
MP19
MP18
MP10
MP10
MP8 MP17
MP15
MP8 MP17
MP15
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T14
T11
T7
T6
T3
T1
T14
T11
T14
T11
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1 TP27
TP1 TP27
TP1 TP28
TP33
TP33
TP33
TP2 TP27
TP2 TP27
TP2 TP27
TP1 TP27
TP1 TP28
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10CH
L4BH
L4BN
L10BH S10AN
L4BN SGAN
L4BN SGAV
L10BH
L4BN
L10BH
L4BN
L4BN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE21 TU14
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
FL
FL
AT
AT
AT
FL
FL
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/E)
2 (D/E)
3 (D/E)
1 (E)
2 (E)
3 (E)
1 (D/E)
2 (D/E)
1 (E)
2 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
V10
V11
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
S2 S20
S2
S20
S2 S14
S2
S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 338 338 38 88 80 80 883 83 88 80 80

Voetnoten

brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
deze zijde boven
zeer brandbare vloeistof, bijtend (corrosief).
zeer brandbare vloeistof, bijtend (corrosief).
brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen), zwak bijtend (corrosief) of voor zelfverhitting vatbare vloeistof, bijtend (corrosief).
sterk bijtende (corrosieve) stof.
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.
sterk bijtende (corrosieve) stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen).
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen).
sterk bijtende (corrosieve) stof.
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 12:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten