3-chloorfenol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

3-chloorfenol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
108-43-0
EG-nummer
203-582-6
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
3-chlorophenol
Synoniem
monochloorfenol
Aquo-code
3ClFol
SIKB-id
198
Molecuulformule
C6-H5-Cl-O
SMILES
OC1=CC(Cl)=CC=C1
Chemische stofgroepen
chloorfenolen
gesubstitueerde chloorfenolen
monochloorfenolen som

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm monochloorfenolen som
(25167-80-0)
3-chloorfenol
(108-43-0)

(behoort tot monochloorfenolen som)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof)
1,55
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal)
4 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal)
400 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal)
0,4 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal)
40 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal)
Milieu Grond Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof)
5,4 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem)
0,045 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem)
0,045 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem)
5,4 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie)
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof)
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem)
0,045 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
Milieu Grond kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie)
Milieu Grond kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie)
Milieu Grondwater Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost)
0,3 µg/l
Milieu Grondwater Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost)
100 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid