3,4-dichlooraniline Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

3,4-dichlooraniline

 

Stofgegevens

CAS-nummer
95-76-1
EG-nummer
202-448-4
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Stofafkorting
3,4-DCA
Engelse naam
3,4-dichloroaniline
Aquo-code
34DClAn
SIKB-id
178
Molecuulformule
C6-H5-Cl2-N
SMILES
NC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1
Chemische stofgroep
chlooranilines
dichlooranilines som

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm dichlooranilines som 3,4-dichlooraniline (3,4-DCA)
(95-76-1)

(behoort tot dichlooranilines som)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof)
1,92
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal)
3 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof)
120 µg/kg
Milieu Grond Grond indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (droge stof)
50 mg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof)
1,2 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (opgelost)
100 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
dichlooranilines som dichlooranilines som
UN-nummer 3442
1590
Benaming en beschrijving 3.1.2 DICHLOORANILINEN, VAST
DICHLOORANILINEN, VLOEIBAAR
Klasse 2.2 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 T2
T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
II
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 279 279
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 500 g
100 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
P001 IBC02
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH SGAH
L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60 60

Voetnoten

Er is 1 stof in uw selectie zonder ADR-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een ADR-vermelding heeft.

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
dichlooranilines som dichlooranilines som
UN-nummer 3442
1590
Benaming en beschrijving 3.1.2 DICHLOORANILINEN, VAST
DICHLOORANILINEN, VLOEIBAAR
GEVI-code 60 60
Stofindeling weg en spoor NR LNR
Stofindeling water NR LNR

Voetnoten

Er is 1 stof in uw selectie zonder Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding heeft.