2-chlooraniline Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-chlooraniline

 

Stofgegevens

CAS-nummer
95-51-2
EG-nummer
202-426-4
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Stofafkorting
2-CA
Engelse naam
2-chloroaniline
Aquo-code
2ClAn
SIKB-id
145
Molecuulformule
C6-H6-Cl-N
SMILES
NC1=C(Cl)C=CC=C1
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
chlooranilines

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm monochlooranilines som 2-chlooraniline (2-CA)
(95-51-2)

(behoort tot monochlooranilines som)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof)
1,1
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal)
0,2 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal)
10 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal)
0,032 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal)
1 µg/l
Milieu Grond Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof)
50 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem)
0,20 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem)
0,20 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem)
0,20 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie)
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof)
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem)
0,20 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
50 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie)
Milieu Grond kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie)
Milieu Grondwater Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost)
30 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
2-chlooraniline (2-CA)
(95-51-2)

(behoort tot monochlooranilines som)
Specifieke naam ECHA
2-chloroaniline
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid