2,6-dinitroaniline | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 22:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,6-Dinitroaniline

Stofgegevens

 
Stofnaam
2,6-dinitroaniline
Stofafkorting
2,6-DNA
Engelse naam
2,6-dinitroaniline
CAS-nummer
606-22-4
EG-nummer
210-108-1
Aquo-code
26DNO2An
SIKB-id
2940
Molecuulformule
C6-H5-N3-O4
SMILES
Nc1c([N+]([O-])=O)cccc1[N+]([O-])=O
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 2,6-dinitroaniline
Chemische stofgroep
dinitroanilinen
DINITROANILINEN

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 22:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 22:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,6-dinitroaniline (2,6-DNA)
(606-22-4)

(behoort tot DINITROANILINEN )
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 1,67
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 10 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 10 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (totaal) (afgeleid van MTR) 0,1 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 230 µg/kg
Milieu Sediment Sediment VR (droge stof) 2,3 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 2,3 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,1 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

48:

Verwaarloosbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

59:

Verwaarloosbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 22:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
DINITROANILINEN
UN-nummer 1596
Benaming en beschrijving 3.1.2 DINITROANILINEN
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 500 g
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC08 P002
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

giftige stoffen
giftige stoffen
deze zijde boven
giftige of zwak giftige stof.

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 22:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten