o-cresol | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/30/2020 om: 10:54 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

O-Cresol

Stofgegevens

 
Stofnaam
o-cresol
Engelse naam
o-cresol
CAS-nummer
95-48-7
EG-nummer
202-423-8
Aquo-code
ocresl
SIKB-id
1331
Synoniem
2-methylphenol
Molecuulformule
C7-H8-O1
SMILES
Cc1ccccc1O
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van o-cresol
Functionele stofgroep
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
cresolen

Let op!

Geprint op: 5/30/2020 om: 10:54 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
cresolen
(1319-77-3)
Stofklasse voor luchtemissies gO.1
Grensmassastroom 100 g/uur
Emissiegrenswaarde 20 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Individuele stoffen uit deze groep kunnen anders zijn ingedeeld.

2:

Individuele stoffen uit deze groep kunnen een andere waarde hebben.

3:

Individuele stoffen uit deze groep kunnen een andere waarde hebben.

Let op!

Geprint op: 5/30/2020 om: 10:54 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm o-cresol
(95-48-7)

(behoort tot cresolen )
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 2,3 µg/l
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 0,02 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 100 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 1.000 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 5/30/2020 om: 10:54 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
cresolen
(1319-77-3)
cresolen
(1319-77-3)
cresolen
(1319-77-3)
UN-nummer 3455
2076
2022
Benaming en beschrijving 3.1.2 CRESOLEN, VAST
CRESOLEN, VLOEIBAAR
CRESYLZUUR
Klasse 2.2 6.1 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 TC2
TC1
TC1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
II
II
Etiketten 5.2.2 6.1+8 6.1+8 6.1+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 500 g
100 ml
100 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
E4
E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
P001 IBC02
P001 IBC02
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
MP15
MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T7
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP2 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH SGAH
L4BH
L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
2 (D/E)
2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
S9 S19
S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 68 68 68

Voetnoten

Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
deze zijde boven
giftige stof, bijtend.
giftige stof, bijtend.
giftige stof, bijtend.

Let op!

Geprint op: 5/30/2020 om: 10:54 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten