beryllium trihydraat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

beryllium trihydraat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
7787-55-5

Engelse naam
beryllium nitrate trihydrate
Molecuulformule
Be.2N-O3.3-H2-O
SMILES
[Be+2].O.O.O.[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
ZZS beryllium en berylliumverbindingen
berylliumverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
berylliumverbindingen beryllium trihydraat
(7787-55-5)

(behoort tot berylliumverbindingen)
Specifieke naam op ZZS
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013
16-2-2022

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
berylliumverbindingen beryllium trihydraat
(7787-55-5)

(behoort tot berylliumverbindingen)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
berylliumverbindingen beryllium trihydraat
(7787-55-5)

(behoort tot berylliumverbindingen)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
berylliumverbindingen met uitzondering van beryllium-aluminiumsilicaat
berylliumverbindingen met uitzondering van beryllium-aluminiumsilicaat
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm berylliumverbindingen beryllium trihydraat
(7787-55-5)

(behoort tot berylliumverbindingen)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
0,02 µg/m3
0,02 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
0,0006 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer Aanduiding

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
berylliumverbindingen beryllium trihydraat
(7787-55-5)

(behoort tot berylliumverbindingen)
Specifieke naam CMR
berylliumverbindingen met uitzondering van berylliumaluminiumsilicaat, tenzij elders in deze bijlage vermeld, catalogusnummer 004-002-00-2
berylliumverbindingen met uitzondering van berylliumaluminiumsilicaat, tenzij elders in deze bijlage vermeld, catalogusnummer 004-002-00-2
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
berylliumverbindingen beryllium trihydraat
(7787-55-5)

(behoort tot berylliumverbindingen)
Specifieke naam op SZW-lijst
berylliumverbindingen (met uitzondering van berylliumaluminiumsilicaat)
beryllium trihydraat
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
berylliumverbindingen berylliumverbindingen
UN-nummer 1566
1566
Benaming en beschrijving 3.1.2 BERYLLIUMVERBINDING, N.E.G.
BERYLLIUMVERBINDING, N.E.G.
Klasse 2.2 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 T5
T5
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 274 514 274 514
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 500 g
5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH SGAH
L4BH SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60 60

Voetnoten

Er is 1 stof in uw selectie zonder ADR-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een ADR-vermelding heeft.

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
berylliumverbindingen berylliumverbindingen
UN-nummer 1566
1566
Benaming en beschrijving 3.1.2 BERYLLIUMVERBINDING, N.E.G.
BERYLLIUMVERBINDING, N.E.G.
GEVI-code 60 60
Stofindeling weg en spoor SNR SNR
Stofindeling water SNR SNR

Voetnoten

Er is 1 stof in uw selectie zonder Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding heeft.