C.I. Direct Red 28 Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 14:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

C.I. Direct Red 28

 
Stofgegevens
Stofnaam C.I. Direct Red 28
Engelse naam disodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate)
CAS-nummer 573-58-0
EG-nummer 209-358-4
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Synoniem dinatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaftaleen-1-sulfonaat)
Molecuulformule C32-H22-N6-Na2-O6-S2
SMILES [Na+].[Na+].NC1=C2C=CC=CC2=C(C=C1\N=N\C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)\N=N\C1=C(N)C2=CC=CC=C2C(=C1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
ZZS kleurstoffen inclusief azokleurstoffen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep ZZS benzidines
zouten van benzidine
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 14:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
zouten van benzidine C.I. Direct Red 28
(573-58-0)

(behoort tot zouten van benzidine)
Specifieke naam op ZZS dinatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaftaleen-1-sulfonaat)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
zouten van benzidine C.I. Direct Red 28
(573-58-0)

(behoort tot zouten van benzidine)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1 MVP 1
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
zouten van benzidine C.I. Direct Red 28
(573-58-0)

(behoort tot zouten van benzidine)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII Benzidine en/of derivaten daarvan; Benzidine en zouten daarvan
Benzidine en/of derivaten daarvan; Benzidine en zouten daarvan
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 9. d) benzidine en/of derivaten daarvan
En beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 13. benzidine en zouten daarvan
REACH Bijlage XVII, 9. d) benzidine en/of derivaten daarvan
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30 REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Aangevuld door: REACH Bijlage XVII, 13. benzidine en zouten daarvan

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 14:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 14:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
zouten van benzidine C.I. Direct Red 28
(573-58-0)

(behoort tot zouten van benzidine)
Specifieke naam CMR zouten van benzidine, catalogusnummer 612-070-00-5
dinatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaftaleen-1-sulfonaat)
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR Categorie 2 volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR-stoffen SZW
zouten van benzidine C.I. Direct Red 28
(573-58-0)

(behoort tot zouten van benzidine)
Specifieke naam op SZW-lijst benzidine zouten
C.I. direct red 28
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2024-132
Staatscourant 2024-132
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2024-132
CMR volgens zelfclassificatie
C.I. Direct Red 28
(573-58-0)

(behoort tot zouten van benzidine)
Specifieke naam ECHA Disodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate)
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/79486
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 maart 2024

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.