tetrachloornaftaleen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

tetrachloornaftaleen

 

Stofgegevens

CAS-nummer
1335-88-2
EG-nummer
215-642-9

Engelse naam
tetrachloronaphthalene
Aquo-code
T4ClNaf
SIKB-id
5191
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroepen
organohalogenen
chloornaftalenen
ZZS polychloornaftalenen
polychloornaftalenen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
polychloornaftalenen (PCNs)
(70776-03-3)
tetrachloornaftaleen
(1335-88-2)

(behoort tot polychloornaftalenen)
Stofklasse voor luchtemissies
ERS
ERS
Emissiegrenswaarde
0,05 ng TEQ/Nm3
0,05 ng TEQ/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

OSPAR
polychloornaftalenen (PCNs)
(70776-03-3)
tetrachloornaftaleen
(1335-88-2)

(behoort tot polychloornaftalenen)
Specifieke naam op OSPAR
polychloornaftalenen; PCNs; chloorderivaten van naftaleen
tetrachloornaftaleen
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land)
Er wordt geen achtergronddocument opgesteld
OSPAR 2001: er wordt geen achtergronddocument opgesteld

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm polychloornaftalenen (PCNs)
(70776-03-3)
tetrachloornaftaleen
(1335-88-2)

(behoort tot polychloornaftalenen)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
1 µg/m3
1 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost)
1,41E-03 µg/l
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR
Milieu Grond Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof)
Milieu Grond Grond indicatieve interventiewaarde (droge stof)
Milieu Grondwater Grondwater indicatieve interventiewaarde (opgelost)

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid