natriumazide | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/19/2021 om: 5:19 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Natriumazide

Stofgegevens

 
Stofnaam
natriumazide
Engelse naam
sodium azide
CAS-nummer
26628-22-8
UN-nummer
1687
EG-nummer
247-852-1
Aquo-code
Naazde
SIKB-id
4209
Molecuulformule
N3-Na
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van natriumazide
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 6/19/2021 om: 5:19 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/19/2021 om: 5:19 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm natriumazide
(26628-22-8)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,1 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 0,3 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer Aanduiding H
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

11:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

2:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

3:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

Let op!

Geprint op: 6/19/2021 om: 5:19 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
natriumazide
(26628-22-8)
UN-nummer 1687
Benaming en beschrijving 3.1.2 NATRIUMAZIDE
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T5
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 500 g
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19

Voetnoten

Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
deze zijde boven

Let op!

Geprint op: 6/19/2021 om: 5:19 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten