brandstoffen, diesel, nr. 2 Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

brandstoffen, diesel, nr. 2

 

Stofgegevens

CAS-nummer
68476-34-6
EG-nummer
270-676-1

Engelse naam
Fuels, diesel, no. 2
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens CLP

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid