benzeensulfonzuur, mono-C10-14-alkylderivaten, samenstellingen met 4-(fenylazo)-1,3-benzeendiamine Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 05:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

benzeensulfonzuur, mono-C10-14-alkylderivaten, samenstellingen met 4-(fenylazo)-1,3-benzeendiamine

 

Stofgegevens

CAS-nummer
85407-90-5
EG-nummer
286-946-7

Engelse naam
Benzenesulfonic acid, mono-C10-14-alkyl derivs., compds. with 4-(phenylazo)-1,3-benzenediamine
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens CLP

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 05:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 05:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 05:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid