2,4-dimethylfenol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,4-dimethylfenol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
105-67-9
EG-nummer
203-321-6
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
2,4-xylenol
Synoniem
2,4-xylenol
Aquo-code
24DC1yFol
SIKB-id
124
Molecuulformule
C8-H10-O
SMILES
CC1=CC(C)=C(O)C=C1
Functionele stofgroep
Lijst Stofklassen voor luchtemissies

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
2,4-dimethylfenol
(105-67-9)
Stofklasse voor luchtemissies
gO.2
Emissiegrenswaarde
50 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,4-dimethylfenol
(105-67-9)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost)
0,4 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid