6,6'-bis(diazo-5,5',6,6'-tetrahydro-5,5'-dioxo)[methyleen-bis(5-(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naftylsulfonyloxy)-6-methyl-2-fenyleen]di(naftaleen-1-sulfonaat) Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

6,6'-bis(diazo-5,5',6,6'-tetrahydro-5,5'-dioxo)[methyleen-bis(5-(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naftylsulfonyloxy)-6-methyl-2-fenyleen]di(naftaleen-1-sulfonaat)

 

Stofgegevens

EG-nummer
441-550-5

Engelse naam
6,6'-bis(diazo-5,5',6,6'-tetrahydro-5,5'-dioxo)[methylene-bis(5-(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthylsulphonyloxy)-6-methyl-2-phenylene]di(naphthalene-1-sulfonate)
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens CLP

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid