1,5-naftyleendiamine Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,5-naftyleendiamine

 

Stofgegevens

CAS-nummer
2243-62-1
EG-nummer
218-817-8
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
1,5-naphthylenediamine
Molecuulformule
C10-H10-N2
SMILES
NC1=CC=CC2=C(N)C=CC=C12
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens CLP

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:14

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid