(Z)-2-methoxymino-2-[2-(tritylamino)thiazol-4-yl]azijnzuur Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(Z)-2-methoxymino-2-[2-(tritylamino)thiazol-4-yl]azijnzuur

 

Stofgegevens

CAS-nummer
64485-90-1
EG-nummer
431-520-1

Engelse naam
(Z)-2-methoxymino-2-[2-(tritylamino)thiazol-4-yl]acetic acid
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens CLP

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid