2,4-dimethylbenzaldehyde Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,4-dimethylbenzaldehyde

 

Stofgegevens

CAS-nummer
15764-16-6
EG-nummer
239-856-7
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
2,4-dimethylbenzaldehyde
Aquo-code
24DC1yBenAh
SIKB-id
2908
Molecuulformule
C9-H10-O
SMILES
CC1=CC(C)=C(C=O)C=C1
Chemische stofgroepen
aldehydes
ketonen

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,4-dimethylbenzaldehyde
(15764-16-6)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid