(2Z)-3-broomprop-2-enenitril Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(2Z)-3-broomprop-2-enenitril

 

Stofgegevens

CAS-nummer
41866-24-4
EG-nummer
967-043-3

Engelse naam
(2Z)-3-bromoprop-2-enenitrile
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid