(2S)-2-(but-3-en-1-yl)oxirane Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(2S)-2-(but-3-en-1-yl)oxirane

 

Stofgegevens

CAS-nummer
137688-21-2
EG-nummer
604-034-2
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
(2S)-2-(but-3-en-1-yl)oxirane
Molecuulformule
C6-H10-O
SMILES
C=CCCC1CO1
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid