2,4,6-trimethylpyridine | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 0:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,4,6-Trimethylpyridine

Stofgegevens

 
Stofnaam
2,4,6-trimethylpyridine
Engelse naam
2,4,6-trimethylpyridine
CAS-nummer
108-75-8
EG-nummer
203-613-3
Aquo-code
246TC1yprdne
SIKB-id
2899
Molecuulformule
C8-H11-N
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 2,4,6-trimethylpyridine
Chemische stofgroep
heterocyclische verbindingen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 0:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 0:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,4,6-trimethylpyridine
(108-75-8)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR
 

Toelichtende voetnoot

50:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 0:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 0:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten