(1R)-2-Amino-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanol hydrogen (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate monohydrate Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/30/2023 om: 4:41 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(1R)-2-Amino-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)Ethanol Hydrogen (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioate Monohydrate

Stofgegevens

 
Stofnaam
(1R)-2-Amino-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanol hydrogen (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate monohydrate
Engelse naam
(1R)-2-Amino-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanol hydrogen (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate monohydrate
CAS-nummer
69815-49-2
EG-nummer
640-994-9
Molecuulformule
C16-H23-N-O15
SMILES
OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O.OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O.NC[C@H](O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 5/30/2023 om: 4:41 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/30/2023 om: 4:41 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/30/2023 om: 4:41 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
CMR volgens zelfclassificatie
(1R)-2-Amino-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanol hydrogen (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate monohydrate
(69815-49-2)
Specifieke naam ECHA (1R)-2-Amino-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanol hydrogen (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate monohydrate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b https://echa.europa.eu/nl/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/173628
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 17 januari 2023

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.