(E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine

 

Stofgegevens

CAS-nummer
160430-64-8
EG-nummer
682-791-8
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
(E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine
Molecuulformule
C10-H11-Cl-N4
SMILES
CN(Cc1ccc(Cl)nc1)\C(=N\C#N)\C
Functionele stofgroepen
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst CMR volgens CLP
Lijst CMR-stoffen SZW
acetamiprid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm acetamiprid
(135410-20-7)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
4,1E-07 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost)
0,1 µg/l
Milieu Sediment Sediment Indicatief MTR (droge stof)
1,1 µg/kg

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
acetamiprid
(135410-20-7)
(E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine
(160430-64-8)

(behoort tot acetamiprid)
Specifieke naam op SZW-lijst
acetamiprid (ISO)
(E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid