1,3,5-trimethylbenzeen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,3,5-trimethylbenzeen

 

Stofgegevens

CAS-nummer
108-67-8
EG-nummer
203-604-4
UN-nummer
2325
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
1,3,5-methylbenzene
Synoniemen
mesithyleen
mesityleen
mesitylene
Aquo-code
135TC1yBen
SIKB-id
45
Molecuulformule
C9-H12
SMILES
CC1=CC(C)=CC(C)=C1
Functionele stofgroepen
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ADR
indicatieve drinkwaterrichtwaarden
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,3,5-trimethylbenzeen
(108-67-8)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
100 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm
20 ppm
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min
200 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min, ppm
40 ppm
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min
450 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min
1000 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min
450 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min
1000 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
450 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
1000 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA)
173 mg/m3
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - Indicatoren - Signaleringsparameters
1 µg/l
Mens Drinkwater Indicatieve drinkwaterrichtwaarde
70 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
1,3,5-trimethylbenzeen
(108-67-8)
UN-nummer 2325
Benaming en beschrijving 3.1.2 1,3,5-TRIMETHYLBENZEEN (mesityleen)
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T2
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBF
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 30

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
1,3,5-trimethylbenzeen
(108-67-8)
UN-nummer 2325
Benaming en beschrijving 3.1.2 1,3,5-TRIMETHYLBENZEEN (mesityleen)
GEVI-code 30
Stofindeling weg en spoor LF1
Stofindeling water LF1

Voetnoten