6α-fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-hexanoate Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

6α-fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-hexanoate

 

Stofgegevens

CAS-nummer
303-40-2
EG-nummer
206-140-0
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
6α-fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-hexanoate
Molecuulformule
C28-H39-F-O5
SMILES
CCCCCC(=O)OCC(=O)[C@H]1[C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
6α-fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-hexanoate
(303-40-2)
Specifieke naam ECHA
6α-fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-hexanoate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid