1-nitrosoazetidin-3-ol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 01:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1-nitrosoazetidin-3-ol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
664985-71-1
EG-nummer
871-268-1

Engelse naam
1-nitrosoazetidin-3-ol
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 01:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 01:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 01:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
1-nitrosoazetidin-3-ol
(664985-71-1)
Specifieke naam ECHA
1-nitrosoazetidin-3-ol
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid