(2,2-difluoroethyl)hydrazine hydrochloride Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(2,2-difluoroethyl)hydrazine hydrochloride

 

Stofgegevens

CAS-nummer
1504582-53-9
EG-nummer
875-455-9

Engelse naam
(2,2-difluoroethyl)hydrazine hydrochloride
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
(2,2-difluoroethyl)hydrazine hydrochloride
(1504582-53-9)
Specifieke naam ECHA
(2,2-difluoroethyl)hydrazine hydrochloride
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid