aluminiumperchloraat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

aluminiumperchloraat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
14452-39-2
EG-nummer
238-437-6

Engelse naam
aluminium perchlorate
Synoniem
aluminium perchloraat
Molecuulformule
Al-Cl3-O12
SMILES
[Al+3].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Functionele stofgroep
Lijst CMR-stoffen SZW

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
aluminiumperchloraat
(14452-39-2)
Specifieke naam op SZW-lijst
aluminium perchloraat
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid