aluminiumjodide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

aluminiumjodide

 

Stofgegevens

CAS-nummer
7784-23-8
EG-nummer
232-054-8
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
aluminium iodide
Molecuulformule
Al-I3
SMILES
I[Al](I)I
Functionele stofgroep
Lijst CMR-stoffen SZW

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
aluminiumjodide
(7784-23-8)
Specifieke naam op SZW-lijst
aluminium-jodide
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid