bariummolybdaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

bariummolybdaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
7787-37-3
EG-nummer
232-111-7
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
barium molybdate
Synoniem
barium molybdaat
Molecuulformule
Ba.Mo-O4
SMILES
O=[Mo]1(=O)O[Ba]O1
Functionele stofgroep
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
molybdaatverbindingen

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
bariummolybdaat
(7787-37-3)
Specifieke naam op SZW-lijst
barium molybdaat
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid