anorganische koperverbindingen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/30/2023 om: 5:09 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Anorganische Koperverbindingen

Stofgegevens

 
Stofnaam
anorganische koperverbindingen
Engelse naam
inorganic copper compounds
Aquo-code
Cu
SIKB-id
971

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 5/30/2023 om: 5:09 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/30/2023 om: 5:09 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm anorganische koperverbindingen
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,1 mg/m3

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

inhaleerbaar

Let op!

Geprint op: 5/30/2023 om: 5:09 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten