anorganische koperverbindingen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

anorganische koperverbindingen

 

Stofgegevens

Engelse naam
inorganic copper compounds
Aquo-code
Cu
SIKB-id
971

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm anorganische koperverbindingen
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
0,1 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid