2-methylbutaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-methylbutaan

 

Stofgegevens

CAS-nummer
78-78-4
EG-nummer
201-142-8
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
2-methylbutane
Synoniem
isopentaan
Aquo-code
2C1yC4a
SIKB-id
162
Molecuulformule
C5-H12
SMILES
CCC(C)C
Functionele stofgroepen
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst RIVM stofadviezen
pentanen

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

RIVM stofadviezen
2-methylbutaan
(78-78-4)

(behoort tot pentanen)
Stofadvies
beschikbaar

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2-methylbutaan
(78-78-4)

(behoort tot pentanen)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
1800 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm
600 ppm
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
2.000 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
(3.900) mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
(39.000) mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
pentanen pentanen
UN-nummer 1265
1265
Benaming en beschrijving 3.1.2 PENTANEN, vloeibaar
PENTANEN, vloeibaar
Klasse 2.2 3 3
Classificatiecode 2.2 F1
F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
Etiketten 5.2.2 3 3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E3
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
P001 IBC02
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B8
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP7 MP17
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T11
T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
L1 5BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (D/E)
2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 33 33

Voetnoten

Er is 1 stof in uw selectie zonder ADR-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een ADR-vermelding heeft.

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
pentanen pentanen
UN-nummer 1265
1265
Benaming en beschrijving 3.1.2 PENTANEN, vloeibaar
PENTANEN, vloeibaar
GEVI-code 33 33
Stofindeling weg en spoor LF2 LF2
Stofindeling water LF2 LF2

Voetnoten

Er is 1 stof in uw selectie zonder Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding heeft.