ijzer | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-8-2019 om: 17:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Ijzer

Stofgegevens

 
Stofnaam
ijzer
Engelse naam
iron
CAS-nummer
7439-89-6
EG-nummer
231-096-4
Aquo-code
Fe
SIKB-id
879
Molecuulformule
Fe
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van ijzer
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen

Let op!

Geprint op: 18-8-2019 om: 17:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-8-2019 om: 17:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm ijzer
(7439-89-6)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht op waterbeheerder) 0,3 mg/l
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht op drinkwaterbedrijf) 0,3 mg/l
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - Indicatoren - Organoleptische/esthetische prameters 200 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

50:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

183:

Europese milieukwaliteitseis voor oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water.

186:

Kwaliteitseisen voor oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van drinkwater.

Voetnoten

1:

opgelost

2:

opgelost

Let op!

Geprint op: 18-8-2019 om: 17:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-8-2019 om: 17:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten