hexamethyleentetramine | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-4-2019 om: 8:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Hexamethyleentetramine

Stofgegevens

 
Stofnaam
hexamethyleentetramine
Engelse naam
hexamethylenetetramine
CAS-nummer
100-97-0
UN-nummer
1328
EG-nummer
202-905-8
Synoniem
methenamine
hexamine
urotropine
Molecuulformule
C6-H12-N4
SMILES
N12CN3CN(C1)CN(C2)C3
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van hexamethyleentetramine
Functionele stofgroep
(dier)geneesmiddelen
Lijst ADR
Chemische stofgroep
heterocyclische verbindingen

Let op!

Geprint op: 19-4-2019 om: 8:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-4-2019 om: 8:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm hexamethyleentetramine
(100-97-0)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 2510 µg/l
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR
Mens Drinkwater Indicatieve drinkwaterrichtwaarde 500 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

61:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

187:

Een drinkwaterrichtwaarde is een gezondheidskundig onderbouwde veilige risicogrens voor een individuele stof in drinkwater die niet wettelijk is vastgelegd.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-4-2019 om: 8:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
hexamethyleentetramine
(100-97-0)
UN-nummer 1328
Benaming en beschrijving 3.1.2 HEXAMETHYLEENTETRAMINE
Klasse 2.2 4.1
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 4.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC08 P002 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAV
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 VC1 VC2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 40

Voetnoten

brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof.

Let op!

Geprint op: 19-4-2019 om: 8:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten