hexamethoxymethylmelamine | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-8-2019 om: 17:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Hexamethoxymethylmelamine

Stofgegevens

 
Stofnaam
hexamethoxymethylmelamine
CAS-nummer
3089-11-0
EG-nummer
221-422-3
Chemische stofgroep
alifatische amines

Let op!

Geprint op: 18-8-2019 om: 17:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-8-2019 om: 17:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm hexamethoxymethylmelamine
(3089-11-0)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR
 

Toelichtende voetnoot

50:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

61:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-8-2019 om: 17:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-8-2019 om: 17:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten