gallium | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:59 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gallium

Stofgegevens

 
Stofnaam
gallium
CAS-nummer
7440-55-3
UN-nummer
2803
EG-nummer
231-163-8
Aquo-code
Ga
SIKB-id
815
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:59 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:59 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm gallium
(7440-55-3)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR
 

Toelichtende voetnoot

50:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:59 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
gallium
(7440-55-3)
UN-nummer 2803
Benaming en beschrijving 3.1.2 GALLIUM
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 C10
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P800
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 PP41
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN SGAV
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP7 VC1 VC2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80

Voetnoten

Bijtende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
bijtende of zwak bijtende stof.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:59 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten