gallium | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-6-2019 om: 9:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gallium

Stofgegevens

 
Stofnaam
gallium
CAS-nummer
7440-55-3
UN-nummer
2803
EG-nummer
231-163-8
Aquo-code
Ga
SIKB-id
815
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen

Let op!

Geprint op: 20-6-2019 om: 9:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 20-6-2019 om: 9:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm gallium
(7440-55-3)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR
 

Toelichtende voetnoot

50:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-6-2019 om: 9:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
gallium
(7440-55-3)
UN-nummer 2803
Benaming en beschrijving 3.1.2 GALLIUM
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 C10
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P800
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 PP41
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN SGAV
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP7 VC1 VC2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80

Voetnoten

bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.

Let op!

Geprint op: 20-6-2019 om: 9:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten