gadolinium | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 15:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gadolinium

Stofgegevens

 
Stofnaam
gadolinium
Engelse naam
gadolinium
CAS-nummer
7440-54-2
EG-nummer
231-162-2
Aquo-code
Gd
SIKB-id
813
Molecuulformule
Gd
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van gadolinium
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 15:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 15:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm gadolinium
(7440-54-2)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 5,42
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren achtergrondconcentratie (opgelost)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren achtergrondconcentratie (totaal)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 6,8 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 60 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (totaal) (afgeleid van MTR) 0,6 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (opgelost) 0,07 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren achtergrondconcentratie (opgelost)
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren achtergrondconcentratie (totaal)
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MTR (opgelost) 0,5 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MTR (totaal) 4,7 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren VR (opgelost) 0,005 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren VR (totaal) 0,05 µg/l
Milieu Sediment Sediment landelijke achtergrondconcentratie (droge stof) 5 mg/kg
Milieu Sediment Sediment landelijke achtergrondconcentratie, andere oppervlaktewateren (droge stof) 6 mg/kg
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 1800 mg/kg
Milieu Sediment Sediment MTR andere oppervlaktewateren (droge stof) 100 mg/kg
Milieu Sediment Sediment VR (droge stof) 20 mg/kg
Milieu Sediment Sediment VR andere oppervlaktewateren (droge stof) 7 mg/kg
Milieu Grondwater Grondwater landelijke achtergrondconcentratie (opgelost) 0,2 µg/l
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,27 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

48:

Verwaarloosbaar risiconiveau

46:

Verwaarloosbaar risiconiveau

42:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

44:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

47:

Verwaarloosbaar risiconiveau

49:

Verwaarloosbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

58:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

59:

Verwaarloosbaar risiconiveau

60:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

detectielimiet

2:

detectielimiet

3:

Bij de waarde dient de lokale achtergrondconcentratie te worden opgeteld

4:

Bij de waarde dient de lokale achtergrondconcentratie te worden opgeteld

5:

Bij de waarde dient de lokale achtergrondconcentratie te worden opgeteld

6:

Bij de waarde dient de lokale achtergrondconcentratie te worden opgeteld

7:

detectielimiet

8:

detectielimiet

9:

Bij de waarde dient de lokale achtergrondconcentratie te worden opgeteld

10:

Bij de waarde dient de lokale achtergrondconcentratie te worden opgeteld

11:

Bij de waarde dient de lokale achtergrondconcentratie te worden opgeteld

12:

Bij de waarde dient de lokale achtergrondconcentratie te worden opgeteld

13:

inclusief achtergrondconcentratie

14:

inclusief achtergrondconcentratie

15:

inclusief achtergrondconcentratie

16:

inclusief achtergrondconcentratie

17:

inclusief achtergrondconcentratie

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 15:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 15:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten