foxim | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:14 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Foxim

Stofgegevens

 
Stofnaam
foxim
Engelse naam
phoxim
CAS-nummer
14816-18-3
EG-nummer
238-887-3
Aquo-code
fOxm
SIKB-id
2083
Synoniem
phoxim (ISO); α-(diethoxyfosfinothioylimino) fenylacetonitril
Molecuulformule
C12-H15-N2-O3-P-S
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van foxim
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Biociden
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
organofosforverbindingen

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:14 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:14 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm foxim
(14816-18-3)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 2,3
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 82 ng/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 8 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,08 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,8 ng/l
 

Toelichtende voetnoot

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Deze stof was op genomen in de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water van 14 april 2010, maar is niet meer opgenomen in de huidige regeling. Dit komt omdat geconstateerd dat deze stof niet meer relevant is voor het monitoren van de waterkwaliteit omdat deze stof al verschillende jaren niet of nauwelijks is aangetroffen en/of de concentraties ruimschoots lager zijn dan de in de vorige regeling gehanteerde normen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:14 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:14 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
foxim
(14816-18-3)
Specifieke naam op SZW-lijst phoxim (ISO); α-(diethoxyfosfinothioylimino) fenylacetonitril
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-67

Toelichtende voetnoten