fosmet | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/19/2021 om: 3:10 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Fosmet

Stofgegevens

 
Stofnaam
fosmet
Engelse naam
phosmet
CAS-nummer
732-11-6
EG-nummer
211-987-4
Aquo-code
fosmt
SIKB-id
798
Synoniem
fosmet (ISO); S-[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H- isoïndool-2-yl)methyl]-O,O-dimethyldithiofosfaat; O,O-dimethyl-S-ftaalimidomethyldithiofosfaat.
Molecuulformule
C11-H12-N-O4-P-S2
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van fosmet
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
organofosforverbindingen

Let op!

Geprint op: 6/19/2021 om: 3:10 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/19/2021 om: 3:10 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm fosmet
(732-11-6)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 0,016 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 6/19/2021 om: 3:10 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/19/2021 om: 3:10 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
fosmet
(732-11-6)
Specifieke naam op SZW-lijst fosmet (ISO); S-[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H- isoïndool-2-yl)methyl]-O,O-dimethyldithiofosfaat; O,O-dimethyl-S-ftaalimidomethyldithiofosfaat.
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-67

Toelichtende voetnoten