fosforpentachloride | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:54 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Fosforpentachloride

Stofgegevens

 
Stofnaam
fosforpentachloride
Engelse naam
phosphorus pentachloride
CAS-nummer
10026-13-8
UN-nummer
1806
EG-nummer
233-060-3
Molecuulformule
Cl5P
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van fosforpentachloride
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:54 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:54 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm fosforpentachloride
(10026-13-8)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 1 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:54 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
fosforpentachloride
(10026-13-8)
UN-nummer 1806
Benaming en beschrijving 3.1.2 FOSFORPENTACHLORIDE
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 C2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80

Voetnoten

Bijtende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
deze zijde boven
bijtende of zwak bijtende stof.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:54 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten