fosfine | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 7:18 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Fosfine

Stofgegevens

 
Stofnaam
fosfine
Engelse naam
phosphine
CAS-nummer
7803-51-2
UN-nummer
2199; 3525
EG-nummer
232-260-8
Aquo-code
fosfne
SIKB-id
3843
Molecuulformule
H3P
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van fosfine
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Biociden
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 7:18 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 7:18 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm fosfine
(7803-51-2)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,14 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 0,28 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min NA
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min 17 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min 30 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min NA
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min 5,6 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min 10 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur NA
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 2,8 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 5,1 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

11:

tijdgewogen gemiddelde

133:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

134:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

135:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

136:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

137:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

138:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

Voetnoten

1:

Niet aanbevolen (zie stofdocument voor verdere toelichting)

2:

Niet aanbevolen (zie stofdocument voor verdere toelichting)

3:

Niet aanbevolen (zie stofdocument voor verdere toelichting)

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 7:18 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
fosfine
(7803-51-2)
fosfine
(7803-51-2)
UN-nummer 2199
3525
Benaming en beschrijving 3.1.2 FOSFORWATERSTOF (FOSFINE)
FOSFORWATERSTOF (FOSFINE), GEADSORBEERD
Klasse 2.2 2 2
Classificatiecode 2.2 2TF
9TF
Etiketten 5.2.2 2.1+2.3 2.1+2.3
Bijzondere bepalingen 3.3 632
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
P208
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
MP9
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (D)
1 (D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
CV9 CV10 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S14
S2 S14

Voetnoten

Gassen
Gassen
brandbare gassen
brandbare gassen
giftige gassen
giftige gassen
brandbare gassen
brandbare gassen
giftige gassen
giftige gassen
Wordt beschouwd als voor zelfontbranding vatbaar (pyrofoor).

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 7:18 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten