fonofos | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 8:50 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Fonofos

Stofgegevens

 
Stofnaam
fonofos
Engelse naam
fonofos
CAS-nummer
944-22-9
EG-nummer
213-408-0
Aquo-code
fonfs
SIKB-id
784
Molecuulformule
C10-H15-O-P-S2
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van fonofos
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 8:50 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 8:50 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm fonofos
(944-22-9)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 5,3e-005 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 8:50 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 8:50 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten